Hei! Har du havnet her, er du nok på feil side. Denne virtuelle apache-serveren står bare å går for og kunne gi ut SSL-sertifikater til andre sider på det samme domenet gjennom Let´s Encrypt. Hvis du ser etter hovedsiden er den althjemme.no.